De voortgang

Een windturbine bouw je niet zo maar. Dat geldt zeker voor een windpark zoals Windpark Westfrisia.

Vergunningen

Eerst moesten de benodigde vergunningen worden aangevraagd en een provinciaal inpassingsplan worden opgesteld. In dat kader moet het windpark voldoen aan alle eisen op het gebied van veiligheid en milieu. Terwijl deze trajecten liepen, werden de omwonenden en belangstellenden door middel van informatieavonden en via de bewonersgroep op de hoogte gehouden van de plannen en op welke manier men kan participeren (link) in het project.

Subsidieaanvraag

Na verlening van de vergunningen heeft Windpark Westfrisia B.V. Subsidie Duurzame Energie (SDE+) aangevraagd. In mei 2017 ontving Windpark Westfrisia bericht dat de subsidieaanvraag gehonoreerd is.

Bouw

Hierna duurde het nog een jaar voordat daadwerkelijk met de bouw begonnen kon worden. De aansluiting van het windpark moest geregeld worden, er moest een leverancier van de windturbines gekozen worden, en de financiering moest geregeld worden.

In mei 2018 is daadwerkelijk gestart met de bouw.

Eerst zijn ontsluitingswegen aangelegd en is het terrein rond de toekomstige windturbines verstevigd en vlak gemaakt. Tijdens de bouw is dat terrein gebruikt voor het opstellen van een grote hijskraan en voor het opstellen van alle onderdelen van de windturbines en alle hulpmiddelen die daarbij nodig zijn.

In juli 2018 is begonnen met het maken van de funderingen. De laatste fundering was begin oktober klaar.

De windturbines hebben vanaf het westen gezien de nummers 1 t/m 5 gekregen. Eind oktober is gestart met de bouw van windturbine 4.
Het bouwen van elke windturbine duurde een paar weken. De zeer zware onderdelen konden alleen gehesen worden als het niet hard waaide. Daardoor duurde het soms een paar dagen voordat het volgende onderdeel gehesen kon worden.
Nadat een windturbine geplaatst was moest de grote hijskraan helemaal afgebroken worden met behulp van een kleine hijskraan. De grote hijskraan was te zwaar en te breed om zelf naar de volgende windturbine te rijden. Het afbreken en bij de volgende windturbine opbouwen van de hijskraan duurde ongeveer een week.

In december werden kabels van de windturbinelocaties naar het middenspanningsstation in de grond gelegd. Eind december werd windturbine 4 op het elektriciteitsnet aangesloten en werd begonnen met het testen van de windturbine.

In januari werd de laatste van de 5 windturbines geplaatst, in januari en februari werden de windturbines 1, 2, 3 en 5 aangesloten en konden ze getest worden.

Het testen kan een aantal weken duren, dus het windpark wordt naar verwachting pas in maart officieel opgeleverd.