De voortgang

Een windturbine bouw je niet zo maar. Dat geldt zeker voor een windpark zoals Windpark Westfrisia.

Vergunningen

Eerst moesten de benodigde vergunningen worden aangevraagd en een provinciaal inpassingsplan worden opgesteld. In dat kader moet het windpark voldoen aan alle eisen op het gebied van veiligheid en milieu. Terwijl deze trajecten liepen, werden de omwonenden en belangstellenden door middel van informatieavonden en via de bewonersgroep op de hoogte gehouden van de plannen en op welke manier men kan participeren (link) in het project.

Subsidieaanvraag

Na verlening van de vergunningen heeft Windpark Westfrisia B.V. Subsidie Duurzame Energie (SDE+) aangevraagd. In mei 2017 ontving Windpark Westfrisia bericht dat de subsidieaanvraag gehonoreerd is.

Bouw

Hierna duurde het nog een jaar voordat daadwerkelijk met de bouw begonnen kon worden. De aansluiting van het windpark moest geregeld worden, er moest een leverancier van de windturbines gekozen worden, en de financiering moest geregeld worden.

In mei 2018 is daadwerkelijk gestart met de bouw.

Er worden ontsluitingswegen aangelegd en er zullen kabels van de windturbinelocaties naar het middenspanningsstation in de grond worden gelegd. Daarna worden de funderingen voor de windturbines gebouwd, waarna de masten daar bovenop worden gezet. Als laatste worden gondel en de bladen bovenop de mast geplaatst. Nadat de windturbines uitgebreid getest zijn worden ze in gebruik genomen.

Hoe ziet dat er in de tijd uit? De planning voor windpark Westfrisia ziet er als volgt uit:

Planning bouw  
April 2018 Bestellen windturbines
Mei 2018 Aanleg toegangswegen
September 2018 Aanleg funderingen
November 2018 Plaatsing eerste windturbine
December 2018 Aansluiting op het elektriciteitsnet
Januari 2019 Aansluiting en in bedrijfstelling eerste windturbine
Maart 2019 Oplevering windpark