Werkgelegenheid

Om 5 windturbines op te bouwen, moet een hoop werk worden verricht. En daar zijn enorme investeringen mee gemoeid. Voor Windpark Westfrisia gaat het om ongeveer 15 miljoen euro. Grofweg 75% van deze investering gaat naar de aanschaf van de windturbines. 25% zijn overige kosten, zoals funderingen, civiele werken, etc. Voor het aanleggen hiervan zijn gespecialiseerde mensen nodig.