Het landschap

Een windturbine is een markant object in het Hollandse landschap en dus van invloed op het uitzicht van de mensen die in de omgeving ervan wonen, werken of verblijven. De locatiekeuze en de landschappelijke inpassing van een windturbinepark vraagt dan ook de nodige visie, kennis en deskundigheid, waarbij niet alleen oog is voor het realiseren van het park, maar voor de ontwikkeling van het totale gebied. In de voorbereidende procedure zijn verschillende stappen ingebouwd die het belang van de ruimtelijke kwaliteit borgen.

De plaatsing van windturbines kan de beleving van het landschap beïnvloeden. Daarom zijn in de m.e.r.-beoordeling de effecten van windturbines op het landschap getoetst. Zie ook de procedure van Windpark Westfrisia.

Om u een beeld te geven van hoe het landschap er na de bouw van het park uit komt te zien, kunt u de visualisaties bekijken.