Vogels en vleermuizen

Vogels

Vogels hebben zo hun eigen verblijf-, voedsel en broedgebieden en windturbines kunnen daarin een storende factor zijn. Vogels kunnen immers in aanvaring komen met de windturbines, het kost hen meer tijd en energie om uit te wijken voor de windturbines, en vogels kunnen het park sowieso willen mijden.

Vleermuizen

Vleermuizen leven vooral in bossen en minder vaak in het open veld. Om vast te stellen hoe het is gesteld met de vleermuispopulatie in een bepaald gebied, heeft het voormalige ministerie van LNV het vleermuisprotocol vastgesteld. Als er vleermuizen voorkomen in een gebied dat is aangemerkt voor de realisatie van een windturbinepark, moet worden gekeken of er mogelijk effecten zijn op de vleermuizen.

Ontheffing Wet Natuurbescherming

RVO heeft in november 2017 een ontheffing in het kader van de Wet Natuurbescherming afgegeven.