Nederland

Windpark Westfrisia wordt een klein windpark met 5 turbines. Deze 5 turbines zijn goed voor groene stroom voor zo’n 12.000 huishoudens. Met een vermogen van 11,75 MW levert het windpark een bescheiden, maar noodzakelijke bijdrage aan de opwekking van schone, duurzame elektriciteit in Nederland. En dat is hard nodig, willen we klimaatverandering een halt toeroepen en minder afhankelijk worden van vervuilende stroom en import uit het buitenland. Om de klimaatdoelen die zijn afgesproken in de Europese Unie te behalen, wil Nederland in 2020 in totaal 6.000 MW aan windenergie opwekken.

Voor meer informatie over het energieakkoord kunt u kijken op: http://www.energieakkoordser.nl/energieakkoord.aspx