Geluid

Windturbines produceren geluid. Bij moderne windturbines wordt dit met name veroorzaakt door de bewegende rotorbladen. Hoe dit geluid wordt ervaren is afhankelijk van de windsnelheid, het type windturbine en het omgevingsgeluid (bijvoorbeeld de wind of verkeer).  De normen voor de hoeveelheid geluid op de gevel van geluidsgevoelige objecten, zoals woningen worden weergegeven in decibel, dB(A). De geluidsproductie door windturbines is aan strenge wet- en regelgeving gebonden.

Meer informatie
Op de website van RVO vindt u meer informatie over het ontstaan van het geluid van windturbines, de wettelijke normen en de toetsing hieraan.

Windpark Westfrisia zal voldoen aan de normen voor geluid.