Verlichting

Er is geen verlichting of rode strepen op de wieken noodzakelijk op de windturbines van windpark Westfrisia. Zogenaamde obstructieverlichting wordt aangebracht op windturbines die een tiphoogte hebben van meer dan 150 meter. De windturbines van Windpark Westfrisia hebben een tiphoogte van 131 meter.