Slagschaduw

Als de zon schijnt, veroorzaken windturbines slagschaduw. De draaiende rotorbladen zorgen voor een bewegende schaduw. Volgens de wet mag deze slagschaduw zo goed als geen hinder veroorzaken op woningen in de (directe) omgeving.

Meer informatie

Op de website van RVO u meer informatie over het ontstaan van het slagschaduw van windturbines, de wettelijke normen en de toetsing hieraan.

Windpark Westfrisia voldoet aan de normen voor slagschaduw. Dit wordt geregeld met een automatische stilstandsvoorziening die geactiveerd wordt door middel van een zonne-urensensor. Als door de zon de slagschaduw normen overschreden dreigen te worden, wordt de turbine automatisch uitgeschakeld.