Noord-Holland

In de zomer van 2013 zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk en het IPO over de realisatie van de landelijke taakstelling van 6.000 Megawatt (MW) opgesteld vermogen in 2020. Deze taakstelling vloeit voort uit de afspraak die het Rijk heeft gemaakt met de Europese lidstaten om in 2020 14% van de eigen energieproductie duurzaam op te wekken.

Voor Noord-Holland betekent dit dat in 2020 het opgesteld vermogen aan windenergie in totaal 685,5 MW moet bedragen. Hiervan is ongeveer de helft al gebouwd. In de polder Wieringermeer wordt, onder regie van het Rijk, een windpark gebouwd waardoor het opgesteld vermogen met circa 250 MW toeneemt. Voor de resterende opgave van 105,5 MW is het beleidskader Wind op Land opgesteld. Het windpark Westfrisia is onderdeel van de realisatie van deze aanvullende opgave.

 

Voor meer informatie over deze onderwerpen kunt u kijken op:

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Projecten/Wind_op_land