De windturbines

De windturbines zijn geleverd door Enercon en zijn van het type E92. De toren van de windturbine is van staal. De hoogte van de toren is 85 meter, de diameter van de rotor is 92 meter. De generator van elke turbine kan maximaal 2,35 MW vermogen leveren. De verwachting is dat elke windturbine gemiddeld 7,2 miljoen kWh per jaar zal opwekken.