Herstructurering

Volgens het herstructureringsbeleid van de provincie Noord-Holland moeten 2 bestaande windturbines verwijderd worden voor elke nieuwe windturbine die geplaatst wordt. Hoewel Windpark Westfrisia niet valt onder het herstructureringsbeleid, voorziet het plan in de sanering van 3 solitaire windmolens aan de Droge Wijmerweg en de Poelweg in Medemblik. Deze windmolens worden gesaneerd binnen 1 jaar nadat windpark Westfrisia in bedrijf is.