Windenergie

Grijze energie versus windenergie

Wat is grijze energie?

Grijze energie is energie die is opgewekt met behulp van fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen kunnen opraken: er is maar een beperkte hoeveelheid aanwezig op de planeet. De winning en omzetting naar energie zorgen voor schadelijke effecten voor het milieu. Grijze energie wordt daarom ook wel milieubelastende of niet-duurzame energie genoemd.

De opwekking van energie

Energie kan op verschillende manieren worden opgewekt: met fossiele brandstoffen zoals gas en kolen, maar ook met behulp van duurzame bronnen. Met duurzaam worden energiebronnen bedoeld die nooit opraken: bijvoorbeeld zon, wind, water en biomassa.

Bij het opwekken van energie met fossiele brandstoffen komen veel broeikasgassen vrij die in grote hoeveelheden schadelijk zijn voor het milieu. Deze zogenaamde grijze energie is dus slechter voor het milieu dan de groene energie die op een duurzame manier wordt opgewekt.

Een derde soort is energie die wordt opgewekt met kernenergie. Bij kernenergie komen geen milieubelastende gassen vrij. Toch wordt dit ook grijze energie genoemd, want bij kernenergie is er wel sprake van schadelijk afval.

Kiezen voor groene of grijze energie?

Veel mensen willen de mogelijkheid hebben om te kunnen kiezen op welke manier hun elektriciteit is opgewekt, milieuvriendelijk of niet. Om aan die vraag te beantwoorden en om de uitstoot van schadelijke gassen te verminderen, is in Nederland een systeem opgezet waardoor milieuvriendelijk opgewekte elektriciteit als een apart product verkocht kan worden.

Stroometiket

Bij uw energieleverancier kunt u kiezen tussen groene en grijze energie. Op het stroometiket staat welke grijze of duurzame energiebronnen je leverancier gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. Het stroometiket geeft inzicht in de samenstelling van de geleverde elektriciteit. Je krijgt het ieder jaar vanaf 1 mei van jouw energieleverancier. Het stroometiket zit bij de jaarafrekening.