Participatie

Windpark Westfrisia is bedoeld als een windpark van en voor Noord-Holland. Dat betekent dat omwonenden financieel moeten kunnen deelnemen in het park en dat het windpark economische voordelen en kansen voor West-Friesland oplevert. Op deze manier is er een eerlijke verdeling van lasten en lusten.

Windpark Westfrisia heeft de volgende stappen gezet op het gebied van participatie:

Maatschappelijk doeleinden

Er komt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor maatschappelijke doelen. Dit bedrag zal hoger zijn dan de richtlijn die wordt voorgeschreven door de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) . Windpark Westfrisia stelt het bedrag ter beschikking aan een vertegenwoordiging van de omwonenden. Deze vertegenwoordiging kan onafhankelijk van Windpark Westfrisia een bestemming voor het bedrag aanwijzen.

Directe omwonenden

In aanvulling op het jaarlijkse bedrag ontvangen omwonenden die binnen 600 meter afstand van het windpark wonen bij de start van het windpark een eenmalige vergoeding van 2500 euro per woning.

Financiële participatie

Daarnaast konden mensen participeren in het windpark. Via de Westfriese Windmolencoöperatie (WWC) was het mogelijk om een deel van het windpark te financieren. Iedereen die wilde participeren in Windpark Westfrisia kon lid worden van de WWC en geld aan de WWC lenen. Deze leningen zijn door de WWC aan Windpark Westfrisia geleend. De WWC krijgt rente op de leningen en krijgt als aandeelhouder na enige jaren dividend. Daardoor kan de WWC aan de leden een goede rente uitbetalen.

De ledenvergadering van de WWC is akkoord gegaan met minimaal 6% rente op de ledenleningen voor omwonenden, en minimaal 4% voor overige leden. Wie binnen 1500 meter van het windpark woont wordt in dit kader als omwonende beschouwd. Omwonenden mochten een hoger bedrag lenen dan andere leden. Binnen een paar maanden werd het streefbedrag (150.000 euro) toegezegd, dus het is niet meer mogelijk om nieuwe leningen af te sluiten.

Een groot voordeel van participeren via de WWC is dat de WWC een relatief groot eigen vermogen heeft, en dat het risico van een lening aan de WWC dus erg klein is. Zelfs als Windpark Westfrisia verlies lijdt kunnen de leningen van de leden met de afgesproken rente afgelost worden.