Participatie

Windpark Westfrisia is bedoeld als een windpark van en voor Noord-Holland. Dat betekent dat omwonenden financieel moeten kunnen deelnemen in het park en dat het windpark economische voordelen en kansen voor West-Friesland oplevert. Op deze manier is er een eerlijke verdeling van lasten en lusten.

Windpark Westfrisia heeft de volgende stappen gezet op het gebied van participatie:

Maatschappelijk doeleinden

Er komt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor maatschappelijke doelen. Dit bedrag zal hoger zijn dan de richtlijn die wordt voorgeschreven door de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) . Windpark Westfrisia stelt het bedrag ter beschikking aan een vertegenwoordiging van de omwonenden. Deze vertegenwoordiging kan onafhankelijk van Windpark Westfrisia een bestemming voor het bedrag aanwijzen.

Directe omwonenden

In aanvulling op het jaarlijkse bedrag ontvangen omwonenden die binnen 600 meter afstand van het windpark wonen bij de start van het windpark een eenmalige vergoeding van 2500 euro per woning.

Financiële participatie

Daarnaast kunnen mensen participeren in het windpark. Via de Westfriese Windmolencoöperatie (WWC) zal het mogelijk zijn om een deel van het windpark te financieren. Iedereen die wil participeren in Windpark Westfrisia kan lid worden van de WWC en geld aan de WWC lenen. Deze leningen worden door de WWC aan Windpark Westfrisia geleend. De WWC krijgt rente op de leningen en krijgt als aandeelhouder na enige jaren dividend. Daardoor kan de WWC aan de leden een goede rente uitbetalen.

De ledenvergadering van de WWC is in september 2018 akkoord gegaan met minimaal 6% rente op de ledenleningen voor omwonenden, en minimaal 4% voor overige leden. Wie binnen 1500 meter van het windpark woont wordt in dit kader als omwonende beschouwd.
Als er meer leningen aangeboden worden dan nodig zijn, dan wordt het lening bedrag gemaximeerd, waarbij het maximum voor omwonenden 2 keer zo hoog is als voor overige leden.

Een groot voordeel van participeren via de WWC is dat de WWC een relatief groot eigen vermogen heeft, en dat het risico van een lening aan de WWC dus erg klein is. Zelfs als Windpark Westfrisia verlies lijdt kunnen de leningen van de leden met de afgesproken rente afgelost worden.