Bouw van de windturbines vordert gestaag

De bouw van de windturbines vordert gestaag, momenteel zijn 2 windturbines van de 5 volledig opgebouwd. Daarnaast wordt gewerkt aan de aansluiting op het netwerk van Liander.

De verwachting is dat de aansluiting van Liander medio december 2018 gereed is. De windturbines leveren niet direct stroom aan het net indien de aansluiting gereed is.