Categorie archief: Nieuws

Open dag groot succes!

Windpark Westfrisia kijkt met een zeer goed gevoel terug op de open dag die op 14 september 2019 werd georganiseerd! Op deze zonnige dag hebben zo’n 375 mensen het windpark een bezoek gebracht.

Jong en oud kwamen langs en konden onderin de windturbine een kijkje nemen.

In de tent naast de windturbine waren foto’s en film over de techniek en de bouw van de windturbines te zien. Daarnaast werd er ook een korte uitleg gegeven. Er was gezorgd voor wat te eten en te drinken. Ook konden kinderen een klimharnas omdoen wat door windturbinemonteurs wordt gedragen. Kortom: een zeer geslaagde dag die nog eens een keer kan worden overgedaan.

Open dag Windpark Westfrisia

Op zaterdag 14 september houdt Windpark Westfrisia in Zwaagdijk-Oost een open dag.

U bent tussen 10:00 en 17:00 uur welkom bij de windturbine (meest oostelijke) die vanaf de Noorderboekert toegankelijk is (vlak bij de oprit naar, en aan de noordkant van de N307/de Westfrisiaweg).

Nadat in 2017 de vergunning voor Windpark Westfrisia onherroepelijk is verklaard, werd het windpark in de loop van 2018 gebouwd. Vanaf eind februari 2019 draaien alle windturbines. Met de open dag op 14 september wil Windpark Westfrisia belangstellenden en omwonenden de kans bieden om een kijkje te nemen bij een operationeel windpark.

Alle windturbines opgestart

Vandaag is windturbine 1 (gezien van de westkant) opgestart. De andere windturbines zijn in januari en februari opgestart.
Alle windturbines worden de eerste weken getest. Na de eerste 300 draaiuren krijgt elke windturbine een onderhoudsbeurt, waardoor windturbine gedurende een paar dagen regelmatig stil staat.

Windpark Westfrisia opgestart

Op 19 december is Windpark Westfrisia door Liander aangesloten op het hoogspanningsstation in Zwaagdijk-Oost. Daardoor kunnen de windturbines gereed gemaakt worden om elektriciteit te leveren. Waarschijnlijk zullen 1 of 2 windturbines vóór de Kerst opgestart en getest worden. Dit is enkele weken eerder dan verwacht. Elke windturbine kan voldoende elektriciteit leveren voor ongeveer 2400 huishoudens, uiteindelijk voor 12.000 huishoudens in totaal. De elektriciteit wordt geleverd aan Windunie|Greenchoice.

Eind oktober is begonnen met de bouw van de windturbines, 3 van de 5 windturbines zijn inmiddels geplaatst. De andere 2 windturbines zullen medio januari geplaatst zijn, dit is sterk afhankelijk van het weer, er mag niet veel wind staan tijdens het hijsen van de zeer zware onderdelen.

Windturbines Windpark Westfrisia worden gehesen

De afgelopen maanden is er volop gebouwd aan de infrastructuur van Windpark Westfrisia. Mede dankzij het goede weer is de infrastructuur al grotendeels gereed. Daardoor kan er eerder worden begonnen met het omhoog hijsen van de verschillende onderdelen van de windturbines. Volgende week, op dinsdag 23 oktober, wordt er gestart met de eerste turbine.

De overige turbines zullen de komende maanden gefaseerd worden geïnstalleerd. Voor de komende periode staan er daarom transporten gepland. Hieronder zullen ook een aantal nachttransporten vallen. Afhankelijk van het weer zal de bouw van de windturbines in december of januari gereed zijn. Hierna zal het windpark in gebruik worden genomen.

Informatieavond Westfriese Windmolencoöperatie over participatie

De Westfriese Windmolencoöperatie (WWC) heeft op 30 mei in Westwoud een informatieavond gehouden voor mensen of bedrijven die geld willen lenen waarmee Windpark Westfrisia deels gefinancierd wordt. Leden van de WWC kunnen geld lenen aan de WWC. De WWC is aandeelhouder van Windpark Westfrisia en financiert hiermee een deel van het windpark. Aanmelden van nieuwe leningen is tot en met 30 juni 2018 mogelijk.

Zie https://www.wfr-wind.nl voor meer informatie.

Bouw Windpark Westfrisia gaat starten

In de maand mei wordt gestart met de aanleg van toegangswegen voor Windpark Westfrisia.

Dit windpark wordt gebouwd tussen Zwaagdijk en Westwoud, tussen de Rijweg en de Noorderboekert en ten noorden van de Westfrisiaweg.

Het windpark bestaat uit 5 windturbines van het type Enercon E-92. De turbines hebben een mast van 85 meter hoog, een rotor met een diameter van 92 meter en een generator van 2,35 MW. De 5 turbines zullen samen voldoende elektriciteit opwekken voor ongeveer 12.000 huishoudens.

In de zomermaanden wordt gestart met de aanleg van de funderingen, in november wordt de eerste windturbine geplaatst. Deze zal in januari aangesloten worden op het openbare net en beginnen met het opwekken van windenergie. In maart 2019 moet het windpark geheel in bedrijf zijn.