Windpark Westfrisia mag worden gebouwd

De Raad van State heeft de beroepen tegen de bouw van windpark Westfrisia deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond verklaard. Het windpark, dat bestaat uit vijf turbines, mag worden gebouwd langs de Westfrisiaweg (N302) nabij Zwaagdijk-Oost in de gemeente Medemblik.

Op 6 februari 2017 hebben Provinciale Staten het Provinciaal Inpassingsplan “Windpark Westfrisia” vastgesteld. Op 28 februari 2017 heeft het college van Gedeputeerde Staten een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van windpark Westfrisia.

Tegen deze besluiten zijn meerdere beroepen aangetekend. De Raad van State stelt in haar uitspraak van 13 september de provincie in het gelijk.